Obezbjeđujemo kompletnu uslugu, od predloga tehničkog rješenja i projekta, preko nabave i izrade dijelova sa montažom, do dobijanja atesta.
Montaža se vrši u novim ili starim objektima, u skladu sa projektnom dokumentacijom izvođača građevinskih radova (izgradnja ili adaptacija),
kao i nakon demontaže postojećih liftova. Mob: +382 69 031 356, +382 69 645 000, +382 69 510 533
ADRESA: 13. JUL BR. 51, PODGORICA


KONTAKT
MONTENEGRO LIFT
Adresa: 13. Jul br. 51, Podgorica
Tel/Fax: +382 20 237 403
Mob: +382 69 031 356, +382 69 645 000, +382 69 510 533
E-mail: montenegrolift@t-com.me


MONTENEGRO LIFT - LOKACIJA
Adresa: 13. Jul br. 51, Podgorica
Adresa: 13. Jul br. 51, Podgorica
MONTENEGRO LIFT ODRŽAVA PREKO 800 LIFTOVA
U POSLOVNIM I STAMBENIM ZGRADAMA

CONTACT US

MONTENEGRO LIFT
Adresa: 13. Jul br. 51, Podgorica
Tel/Fax: +382 20 237 403
Mob: +382 69 031 356, +382 69 645 000, +382 69 510 533
E-mail: montenegrolift@t-com.me

OVLAŠĆENI SMO ZASTUPNIK OTIS LIFTOVA ZA CRNU GORU
FOLLOW US